Om eArrangement

Nils Misvær er fra sommeren 2016 også daglig leder i Seria AS.

Grunnlaget for selskapet eArrangement AS ble lagt høsten 2007 for å realisere ideen om å utvikle eFestival, et internettbasert administrasjonsprogram for festivaler og arrangører.

Selskapet utviklet også Topptursystem for Turistforeningene i Norge. Dette har vært brukt helt til og med 2017 av Bodø, Trondhjem, Haugesund og Drammen.


eBillett utvikles og driftes av Dialog eXe AS.Dialog eXe AS er i dag den største norskeide billettsystemtilbyder.


Seria er et ledende nordnorsk webutviklingsselskap, som leverer nettsideløsninger, Mediebank, spesialløsninger, Kartløsninger og Apper, drift av nettsider, bransjeløsninger for en rekke bransjer,mm. Nils Misvær ble fra sommeren 2016 ansatt som daglig leder for Seria AS. seria.no

Seria har i flere år i samarbeid med eArrangement tilrettelagt for integrasjon av eBillett i sine nettsideløsninger.


For nærmere informasjon:

Nils Misvær

 e-post

Nils Misvær - daglig leder