eBillett gir mulighet for større lønnsomhet!

Med eBillett kan arrangøren selv bestemme og beholde størsteparten av billettformidlingsavgiftene!

Vi har ingen fordyrende mellomledd!

eBillett gir den funksjonalitet og sikkerhet som kreves av et billettsystem.

Vi viser dere lønnsomheten med eBillett!

Bestill vår budsjett- og lønnsomhetsmodell hvor du kan simulere egne tallstørrelser. Dere vil kunne se resultat og kostnader med aktuelle volum og billettavgifter.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål.

Ring Nils for en lønnsom samtale! 48 00 14 11 eller send skjema: