Fremst på funksjonalitet

  • eBillett kan brukes til alle typer arrangement.
  • eBillett til vanlig billettsalg, til konserter, forestillinger og arrangement.
  • eBillett med registrering, obligatorisk registrering av fornavn, etternavn,  epost og tlf.
  • eBillett med påmelding, for påmeldinger til kurs, andre kultur eller idrettsarrangement, hvor du trenger mere personalia og påmeldingsdata.
  • Full billettkontor funksjonalitet.
  • eBillett kan benyttes på PC og Mac for administrasjon og lokalt salg på billettskriver.
  • Opprett de utsalgssted du ønsker med egen billettskriver!